Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

sosyal paylaşım 1sosyal paylaşım 2sosyal paylaşım 3

randevu
video

dilelr 1 dilelr 2 dilelr 3 dilelr 4 dilelr 5

Tüp Bebek ve Genetik Uygulamalarımız ile ilgili Hızlı Bilgi Talep Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

Ad Soyad *
Telefon *
E-mail *
Doktora Sor *
Güvenlik Sorusu2 + 1 =
 

 

ece

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

 

anket

Kök Hücre ve Tüp Bebek Tedavisindeki Yeri

KÖK HÜCRE

 Kök hücreler embriyogenezis ( embriyo oluşumu)  döneminden itibaren vücutta çeşitli hücre tiplerine dönüşebilme yeteneği olan hücrelerdir.

 Diğer hücrelerden farklı  iki özelliği vardır.

Uzun süre işlevsiz kalsalar bile hücre bölünmesi ile kendi kendini yenileme ve  istenilen hücre, doku ve organlara dönüşebilmektir. Kök hücre elde edildikten sonra hasarlı olan organın içine verilip sağlıklı hücrelerin oluşmasını sağlayarak organ tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

 

Günümüze dek kök hücre elde etmek için en fazla kullanılan kaynak kemik iliği idi. Ancak artık çok çeşitli yöntemlerle kök hücre elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. Bunlar:

  • Embriyonik kök hücreler
  • Fetal kök hücreler
  • Erişkin kök hücreler

Embriyonik kök hücre: Tüp bebek uygulamasında sperm yumurta ile birleştikten sonra döllenmeyi takiben oluşan zigottan itibaren embriyonik kök hücreler gelişmektedir. Döllenmeden sonra  yaklaşık 5 gün içerisinde yaklaşık 150-170 hücreli "blastosist" denen içi boşluklu bir küre meydana gelmektedir. Blastosist  iki tip hücre tipinden oluşmaktadır. Bunlar;  trofoblast ve merkezde bulunan iç  hücre kitlesidir. Embriyonik kök hücre blastosist aşamasındaki embriyoların iç hücre kitlesi (ICM) hücrelerinin izolasyonu ve çoğaltılmasıyla elde edilmiş hücre hatlarının bir türüdür. Embriyonik kök hücreler, erişkin kök hücrelerdeki sınırlılığın aksine, insan vücudundaki tüm hücre türlerine dönüşebilme özelliğine sahiptir.

 Blastosist aşamasındaki embriyolar

Fetal kök hücre: Potansiyel kök hücre kaynaklarından biri de erken fetal dokudur. Embriyo döllenmeyi takiben yaklaşık 7-8 haftalık iken "fetüs"adını alır. Gelişimin 4-5. haftasında embriyonik germ hücreleri yumurtalık ve testislerde yumurta ve sperm oluşumunu sağlamaktadır. Embriyonik germ hücrelerinin elde edilmesi ve kültürünün yapılması kavramı ilk kez 1998 yılında ortaya çıkmıştır. İzolasyon ve kültür sonrası bu germ hücrelerinin blastosist hücre kümesi içindeki hücrelerden elde edilen kök hücrelerle aynı özellikleri taşıdığı  ancak farklılaşmasının daha kısıtlı olduğu görülmüştür.

 

Erişkin kök hücre: Erişkin kök hücreler embriyo ve fetüsten alınan hücrelerden farklıdır ve doğumdan sonra insan ya da hayvanlarda gelişen dokularda bulunur. Bununla birlikte bu hücrelerin elde edildiği en uygun yer bazı kemiklerin merkezinde yerleşmiş olan kemik iliğidir. Kemik iliği genelde üst kalça kemiğinin arkasındaki bölümünden alınır. Kemik iliğinde; hematopoetik kök hücreler, endotelyal kök hücreler ve mezenkimal kök hücreleri de içeren farklı tipte kök hücreler yer almaktadır. Hematopoetik kök hücrelerin kanı; endotelyal kök hücrelerin damar sistemi(arterler ve venler) ve mezenkimal kök hücrelerin kemik, kıkırdak, kas, yağ ve fibroblastları oluşturduğu bilinmektedir. Son zamanlarda kök hücrelerin birbirine dönüşebilme özelliği hakkında, bazı kök hücrelerin gelecekte şu an var olandan daha fazla hücre biçimlendirme özelliğine sahip olabileceği öne sürülmektedir. Bunun anlamı yalnızca kanı şekillendirme özelliği bilinen kemik iliğindeki erişkin kök hücrelerin hasar görmüş karaciğer, böbrek, kalp, akciğer ve diğer organların yenilenmesine de katkı sağlayabileceğidir.

 

KÖK HÜCREDEN SPERM ELDE EDİLMESİ

Kök hücrelerin  aynı şekilde sperm hücrelerini de oluşturabileceği araştırmalarla gösterilmiştir. İlk kez Japonya'da kök hücreden laboratuvar ortamında geliştirilen spermlerle ilk fare yavruları dünyaya getirilmiştir.

Kısırlık problemi olan ailelerde, doğal yolla gebelik sağlayamayan erkeklerde çeşitli tedaviler ve üremeye yardımcı tekniklerle gebelik oluşturulabilmektedir. Ejekulatında sperm hücresi görülmeyen Azoospermi hastalarının bir kısmından mikroTESE (testiküler sperm ekstraksiyonu) yöntemi ile testis dokusundan sperm elde edilebilmektedir ancak bir kısmında bu mümkün olmamaktadır.  

MikroTESE ile sperm elde edilemeyen erkeklerde tek çare ileride belki de uygulanacak olan kök hücre yöntemidir. Bu yöntem ile erkeğin kök hücresinden sperm elde edilmesi ve bu sperm ile yumurtanın döllenmesi  mümkün olabilecektir. Bu yöntem ile ilgili araştırmalar halen devam etmektedir.

Özellikle insan embriyolarından embriyonik kök hücre hatları elde edilmesi , Yardımla Üreme Teknikleri, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Temel Bilimsel Araştırmalar alanlarında yeni bir çağ başlatmıştır.

 

 

spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığında Genetik Biyopsi (PGD-CGH)

Tüp bebek tedavisinde hergün yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Özellikle son 10 yılda kullanıma girmiş olan genetik uygulamalar, hem tüp bebek başarı oranlarını artırmış hem de genetik hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu alanda  günümüzde kullanılan tekniğin genel adı: Preimplantasyon Genetik Tanı yöntemidir. Bu yöntem artık tüp bebek tedavilerinin bir parçası olmuştur ve rutin olarak kullanılmaktadır.

Yumurta Aktifleştirme-Kalsiyım İyonofor Yöntemi

Yumurta aktifleştirme yönteminin nasıl çalıştığı ile ilgili öncelikle temel birtakım bilgiler vermek doğru olacaktır. Yumurtanın sperm tarafından döllenmesi için, spermin yumurtanın dış zarını geçmesi ve genetik materyalini yumurtanın  içine   bırakması gerekmektedir. Yumurtanın sperm tarafından döllenmesi için, spermin yumurtanın dış zarını geçmesi ve genetik materyalini yumurtanın içine bırakması gerekmektedir. 

İn Vitro Matürasyon Teknolojisi (IVM)

İnfertilite korunması ve tedavisi alanında yeni bir ufuk açan IVM, alternatif bir tedavi yöntemidir. Ovaryen stimülasyon yani yumurtaların geliştirilmesi işlemi olmadan ya    da minimal stimülasyonla yani az dozda ilaç kullanılarak yumurta gelişimi planlanan protokol ile antral folliküllerden (küçük yumurta) elde edilen immatür oositlerin (olgun olmayan, GV-oosit) toplanarak    in vitro ortamda olgunlaştırılma (matürasyon) işlemidir.

Erkek Kısırlığı

Kısırlık hallerinde erkekleri ilgilendiren çok sayıda sorunlar karşımıza çıkabilir. Bütün infertilite yani kısırlık durumlarının 1/3'ü    kadınları    ilgilendirirken, 1/3 kadarı da sadece erkekler ile ilgilidir. Bu nedenle, erkekleri doğrudan ilgilendiren kısırlık    nedenlerini çok iyi    değerlendirmek gereklidir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi ve ilk başta yapılması gerekeni sperm tahlilidir. Bu tahlilde toplam sperm sayısına, hareketine ve spermin şekillerine bakılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Kalite Kontrolü

Tüp bebek alanı, günümüz medikal teknolojisinde çocuğu olmayan çiftler için en önemli umuttur ve bu alanda devamlı yeni gelişmeler olmaktadır.  Transfer edilen embriyolar, laboratuvar ortamlarında hazırlanmaktadır. Bilgisayarla desteklenen yeni otomasyon programlarının geliştirilmesiyle birlikte  kültür ortamları büyük oranda kontrol edilebilmektedir. 

Embryo Dondurma İşlemi

Ülkemizdeki yönetmelikler gereği 35 yaşının altındaki hasta grubunda, 3 denemeye kadar olan uygulamalarda transfer için 1 embriyo,  35 yaş üzeri ya da 3 deneme üzeri uygulamalarda ise transfer için embriyo hakkı 2 olarak belirlenmiştir. Eğer tedavi sırasında elde edilen ve transfer işleminden sonra geriye kalan embriyolar iyi kalitede ise özel teknikler kullanarak dondurmak mümkündür

Embryo Havuzlama Tekniği

Yumurta rezervi düşük olan hastalarda embriyo havuzlama yöntemi ile gebelik şansı artmaktadır. Yumurta geliştirme işlemine zayıf yanıt veren hasta grubunda, düşük oosit sayısı ve kalitesi ile karşılaşılmaktadır. Dolayısı ile gebelik oranı da düşük olmaktadır. 

Açıklanamayan İnfertilite

Açıklanamayan infertilite yapılan standart testler normal olmasına rağmen 35 yaşından genç kadınlarda 1 yıl, 35 yaş üstü kadınlarda ise 6 ay geçmesine rağmen çiftin çocuk sahibi olamamasıdır. Bu testler, başlıca adet dönemindeki hormon tetkikleri, rahim filmi, sperm tahlili, ve adetli iken yapılmış yumurta sayımı işlemleridir.

Gebelikte Beslenme Nasıl Olmalı?

Gebelik dönemi oldukça karmaşık birtakım mekanizmaların izlendiği ve değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Ağırlık kaybı ile kadınlarda menstrüasyon(adet kanaması) düzene girmekte, ovülasyon(yumurtlama) sağlanmakta ve    doğurganlık artmaktadır.

Kısırklık ve Tüp Bebek Tedavisinde Psikolojik Destek

İnfertilite,kişinin herhangi bir koruma yöntemi olmaksızın bir yıl içerisinde düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumudur.İnfertilite nedenleri%40 erkekten,%40 kadından,%20 de her ikisinden kaynaklanır.İnfertil çiftlerin yaklaşık %10-20 si açıklanamayan infertiliteye sahiptir.

Tüp Bebek Uygulamalarında Genetik İşlemler-5 Soru 5 Cevap

Günümüz tüp bebek uygulamalarının en önemli basamaklarından bir tanesi GENETİK İŞLEMLERDİR. Bu işlemlerin neler olduğu, kimlere uygulandığı, nasıl uygulandığı ve neden uygulandığını sizlere 5 soruda özetlemeye çalıştık:

1.    Tüp bebek tedavisinde genetik tanı ne demektir? Neden önemlidir?

 Tüp bebek tedavisinde en son teknoloji kullanılarak uygulanan genetik tanı yöntemlerinin mantığı, elde edilmiş embryonun kalıtsal birtakım hastalıklar adına incelenmesi ve genetik bir kusur saptanması halinde transfer işleminin yapılmaması esasına dayanır. Böylece kalıtsal hastalığı bünyesinde barındıran embryo ayıklanır, sağlıklı embryolar ile yola devam edilir.


Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Risk / Uyumluluk Anketi

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

Ad Soyad *
Telefon *
E-mail *
Doktora Sor *
Ad Soyad *
Telefon *
E-mail *
Yaş
Eşi İle Akrabalık
Geçirilmiş Kadın Hastalığı Operasyonu
Daha Önceki Gebelik Sayısı
Düşük Sayısı
Adet Düzeni
Ağrılı Adet
Önceki Başarısız Tüp Bebek Sayısı
Eşinde Sperm Problemi
Güvenlik Sorusu2 + 1 =